Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

blacktoblack
17:19
blacktoblack
17:19
8672 a112
blacktoblack
17:18
3938 7752 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
17:18
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagoraca-czekolada goraca-czekolada
blacktoblack
17:18
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
blacktoblack
17:18


The King and the White Wolf
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
blacktoblack
17:16
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
17:16
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
17:16
blacktoblack
17:16
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
00:46
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viafoodforsoul foodforsoul
00:45
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
00:45
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
00:45
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
00:45
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
00:38
I have done nothing all summer but wait for myself to be myself again —
— Georgia O’Keeffe, in a letter to Russel Vernon Hunter, from Georgia O’Keeffe: Art and Letters
(via luthienne)
Reposted fromamberwaves amberwaves viaszydera szydera
blacktoblack
00:38
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaszydera szydera
00:38
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
blacktoblack
00:38
6489 2a88
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera
blacktoblack
00:37
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl