Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

blacktoblack
18:14

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
blacktoblack
18:13
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viamefir mefir
18:13
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viamefir mefir
blacktoblack
18:13
blacktoblack
18:11
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
16:14
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viaboli boli
blacktoblack
16:13
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
blacktoblack
16:12
blacktoblack
16:02
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaszydera szydera

July 30 2017

blacktoblack
00:32
blacktoblack
00:14
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
blacktoblack
00:12
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaszydera szydera
blacktoblack
00:11
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
blacktoblack
00:11
blacktoblack
00:11

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszydera szydera
blacktoblack
00:10
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaszydera szydera
blacktoblack
00:02
blacktoblack
00:02

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

July 29 2017

blacktoblack
23:57
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
blacktoblack
23:54
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl