Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

blacktoblack
00:11
blacktoblack
00:11

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszydera szydera
blacktoblack
00:10
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaszydera szydera
blacktoblack
00:02
blacktoblack
00:02

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

July 29 2017

blacktoblack
23:57
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
blacktoblack
23:54
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera
blacktoblack
23:53
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
blacktoblack
23:52
3285 c615 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
blacktoblack
23:52
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaszydera szydera
blacktoblack
23:51
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
blacktoblack
23:50
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
blacktoblack
23:50
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
23:50
4799 ed5d 500
Reposted frombanitka banitka viatulele tulele
blacktoblack
23:45
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
blacktoblack
23:45
4590 385f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatulele tulele
blacktoblack
23:45
1518 95bd
Reposted fromagridoce agridoce viatulele tulele
blacktoblack
23:41
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
blacktoblack
23:41
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vialubiedarkside lubiedarkside
blacktoblack
23:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl