Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

blacktoblack
21:22
8133 713a 500

March 27 2017

blacktoblack
20:17
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
20:17
8964 2724
blacktoblack
20:09
2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin

March 22 2017

blacktoblack
22:58
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaanybodyshit anybodyshit
blacktoblack
12:30
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie vialubiedarkside lubiedarkside
blacktoblack
12:30
0755 9f2b 500

March 21 2017

21:38
2062 2e74 500
Reposted fromidiod idiod viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
21:38
4066 bd82 500

March 20 2017

blacktoblack
20:57
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 19 2017

blacktoblack
22:12
blacktoblack
22:06
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viaiblameyou iblameyou
blacktoblack
22:06
0166 b545 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiblameyou iblameyou
blacktoblack
22:05
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
blacktoblack
21:20
21:20
8252 ae02
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

March 17 2017

blacktoblack
22:47
2827 a00d
Reposted fromBrilliant Brilliant viacarmeloooove carmeloooove
blacktoblack
22:47
0936 8f86
Reposted from21gramow 21gramow viawowlovely wowlovely
blacktoblack
22:47
nie ma nic gorszego niż podejmowanie głupich decyzji w imię swędzenia, małych łaknień, dyskomfortów.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
blacktoblack
22:47
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viawowlovely wowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl