Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

blacktoblack
19:50
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
blacktoblack
19:50
4980 12fd
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamefir mefir
blacktoblack
19:50
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
19:50
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
blacktoblack
19:50
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
blacktoblack
19:49
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
blacktoblack
19:48
1451 5026 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
blacktoblack
19:48
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viaszydera szydera
blacktoblack
19:47
Powiem ci parę słów o facecie, z którym przez przypadek się związałaś. Na początku sprawia wrażenie najwspanialszego na świecie. Jest pomocny, romantyczny i wyrozumiały. Później zaczynacie się lepiej poznawać i czuje, że może już pokazać swoje prawdziwe ‘ja’. Wtedy wywleka wszystkie swoje lęki, porażki i inne pierdoły. Swoje poranne bóle głowy. I całą winą za nie obarcza ciebie. I stajesz się jego największym wrogiem, bo wiesz już, kim jest.
— "The Affair"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
blacktoblack
19:47
4225 ae8c 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
blacktoblack
19:46
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
blacktoblack
19:46
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
blacktoblack
19:46
Mamy jeszcze czas, mamy go dość, mamy go wciąż
Mamy jeszcze wciąż czas by dorosnąć
Póki co pozwól jeszcze mi, jeszcze trochę być
Jeszcze jakiś czas daj mi być małym chłopcem
— SMKKPM - Mamy jeszcze czas
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
blacktoblack
19:46
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 28 2019

blacktoblack
15:45
How you live your life is your business. Just remember, our hearts and our bodies are given to us only once, and before you know it, your heart's worn out. And as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it, and with it, the joy you felt.
— Call me by your name
Reposted byjointskurwysynxlickmysneakersnieobecnoschormezacelmaifrumoswestern-feelingsugarvenom

November 09 2018

blacktoblack
23:03
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatulele tulele

November 07 2018

blacktoblack
20:21
9512 df3b
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
blacktoblack
20:21
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
blacktoblack
20:21
9561 6030
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
blacktoblack
20:21
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl