Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

blacktoblack
19:34
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
blacktoblack
19:33
Czuję wewnętrzne rozdarcie. Rozdarcie pomiędzy: „chcę, żeby było jak jest”, a „nie chcę już dalej tego ciągnąć”.
— Nonecares
Reposted fromnonecares nonecares viapensieve pensieve
blacktoblack
19:31
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viapensieve pensieve
blacktoblack
19:31
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
19:30
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
19:29
The sweetest honey is always at the top of the tallest tree.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
18:36
9511 55b2 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
blacktoblack
18:36
Miłość która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
— Pedro Calderón de la Barca
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
blacktoblack
18:36
blacktoblack
18:35
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
18:35
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
blacktoblack
18:35
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
blacktoblack
18:35
blacktoblack
18:34
Reposted frommrrru mrrru viairmelin irmelin
blacktoblack
18:33
4641 90c3 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
18:32
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viaMakeMePurr MakeMePurr
blacktoblack
18:32
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaMakeMePurr MakeMePurr
blacktoblack
18:32
Reposted fromFlau Flau viaMakeMePurr MakeMePurr
blacktoblack
18:32
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa

June 05 2018

blacktoblack
21:01
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl