Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

blacktoblack
18:35
6938 0a22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
18:35
Reposted fromgruetze gruetze viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
18:34
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
18:34
9140 bd87 500
Reposted fromipo ipo viafoodforsoul foodforsoul
blacktoblack
18:34
9870 1f95
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
blacktoblack
18:34
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
blacktoblack
18:32
3055 61b8 500
blacktoblack
18:32
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
blacktoblack
18:32
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
blacktoblack
18:32
2188 5242 500
blacktoblack
18:32
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
blacktoblack
18:32
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
blacktoblack
18:32
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaszydera szydera
blacktoblack
18:31
blacktoblack
18:31
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viaszydera szydera
blacktoblack
18:31
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaszydera szydera
blacktoblack
18:31
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
18:31
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viaszydera szydera
blacktoblack
18:31
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
blacktoblack
18:31
2817 b498 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl