Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

blacktoblack
21:31
Reposted frommrrru mrrru viaoutoflove outoflove
blacktoblack
21:31
2720 bd38
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
blacktoblack
21:31
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
blacktoblack
21:31
1256 5866 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
21:30
2323 74b8 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
blacktoblack
21:30
2989 559b 500
Reposted fromhurra hurra viairmelin irmelin
blacktoblack
21:30
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
21:29
blacktoblack
21:29
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
21:29
7262 f321 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
blacktoblack
21:29
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
blacktoblack
21:28
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
21:28
9233 9887
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
blacktoblack
21:27
3054 8116 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
blacktoblack
21:27
blacktoblack
21:27
6028 57fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamidnightpalace midnightpalace
blacktoblack
21:26
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla viaszydera szydera
blacktoblack
21:26
3638 b597 500
Reposted fromintrigante intrigante viaszydera szydera
blacktoblack
21:26
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viaszydera szydera
blacktoblack
21:26
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl