Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

blacktoblack
14:40
5389 83ad 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatulele tulele
blacktoblack
14:39
0906 181b
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
14:39
7143 d89f
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
14:39
2584 c3da
I should try this
blacktoblack
14:39
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa viajointskurwysyn jointskurwysyn
blacktoblack
14:38
8808 b786 500
blacktoblack
14:37

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
blacktoblack
14:34
5027 ab15 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
blacktoblack
14:33
3519 a611 500
blacktoblack
14:33
2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viaoutoflove outoflove
blacktoblack
14:31
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
blacktoblack
14:31
0860 a852 500
Reposted frommerkaba merkaba viairmelin irmelin
blacktoblack
14:30
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
blacktoblack
14:30
8773 654f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
blacktoblack
14:30
4907 5de9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
blacktoblack
14:29
4880 6770
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
blacktoblack
14:29
4877 2174
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
14:29
5042 6cdd 500
Reposted fromflufs flufs viairmelin irmelin
blacktoblack
14:28
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
blacktoblack
14:28
7077 6335 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamidnightpalace midnightpalace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl